logh

Fakta

Ekonomisk förening grundad 1974. På årsmötet i april väljs en styrelse som sköter/driver verksamheten.

Organisationsnummer
746001 - 1088

Avgift
Inträdesavgift 300:-
Årsavgift 1000:-

Annonsering
Föreningens medlemmar har möjlighet att annonsera  under Medlemmar - Annonser
Pris: 1000:-/år