logh

Styrelsen

Ordförande
Tommy Hansson

byggsmide@telia.com

Medlemsansvarig
Kim Olsson

info@akarpsgolfbana.se
 

Facebookadministratör
Christina Wulff

stina@mpel.se
 

IT& hemsida
Per-Olof Holmqvist

poh@taupo.se
 

Kassör
Sven Tornhill

sven.tornhill@promixa.eu
 

Annons & PR
Per-Olof Lindholm

pochp@telia.com
 

Suppleant
Jan Bang

jan@bangs.se