logh

Kalendarium

Välkommen!

Burlövs Företagsgrupp är en ekonomisk förening i Burlövs kommun.

Våra medlemmar finns bland kommunens ca 600 företag, från de största till de minsta. Vi träffas regelbundet och utbyter erfarenheter, anordnar intressanta föredrag och företagsbesök samt gör gemensamma studieresor. Burlövs Företagsgrupp företräder kommunens företag gentemot Burlövs kommun.

Som företagare är det viktigt att kunna utbyta erfarenheter, få samhällsinformation och att få sin röst hörd i kommunala frågor.